Komentovaná vydání norem ISO v PDF

Základní normy pro auditování systému managementu kvality a environmentálního systému managementu jsou pro vás nyní dostupné v elektronické verzi (formátu PDF) jako :

Komentované vydání ČSN EN ISO 9001 v PDF
Komentované vydání ČSN EN ISO 14001 v PDF

Tyto a další ISO normy zpracované jako komentovaná vydání vám nyní exkluzivně nabízíme v elektronickém formátu a to díky úzké spolupráci s Českou agenturou pro standardizaciČeskou společností pro jakost a námi, společností European Standards s.r.o.

ČSN EN ISO 9001 :2016
PDF

Systémy managementu kvality Požadavky

Více informací

ČSN EN ISO 14001 :2016
PDF

Systémy environmentálního managementu Požadavky

Více informací

ČSN EN ISO 19011 :2019
PDF

Směrnice pro auditování systémů managementu

Více informací

ČSN EN ISO 13485:2016 ed.2
PDF

Zdravotnické prostředky – Systémy managementu kvality – Požadavky pro účely předpisů

Více informací

ČSN ISO 45001:2018
PDF

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Více informací