Komentované vydání normy ČSN ISO 45001 v PDF

ČSN ISO 45001:2018

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

ISBN: 978-80-02-02840-6
Počet stran: 144
Číslo českého vydání: 1
Rok českého vydání: 2018
Formát : chráněný PDF soubor
Cena: 935 Kč vč. DPH 10%

Publikace vydaná ve spolupráci s agenturou ČAS přináší čtenáři schválené znění této systémové normy a to jak v české, tak anglické jazykové mutaci a dále náhled na výklad uvedených požadavků.


Náhled Komentovaného vydání normy ISO 45001

ISO 45001 specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Je použitelný v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně systémových nedostatků), pro využívání příležitostí v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace.

Více informací již v samotném Komentovaném vydání normy
ČSN ISO 45001.